След извършване на монтажа следва новомонтираните лагери да бъдат внимателно развъртяни под непълен товар и с обороти - максимално 50 % от допустимите, при което трябва да бъдат наблюдавани температурата и шумността им. Това е особено важно за високоскоростни лагери, напр. на шлайфшпиндели. Тази процедура често е наричана обучаване на лагерите. Първоначалната по-висока температура е нормално явление. В последствие, ако монтажът е проведен коректно и лагерите не са повредени, температурата трябва да спадне и да се установи в нормалните си граници. При въртенето си, по време на развъртането и напасването, през който период става и разпределение на смазката и евентуално изтласкването на излишната такава от работните зони, е възможно лагерите да имат леко завишено ниво на шумност. Важно е този шум да бъде равен и монотонен, без стържене, свирене, свистене. Наличието на неравномерни, неритмични звуци говори за замърсявания в работните зони или за нанесени повреди по време на монтажа. Най-елементарният, но за практиката достатъчно точен, начин за "прослушване на лагерите" е с дървена (букова, дъбова) суха и гладка палка, единият край на която се опира до корпуса в близост до прослушвания лагер, а другият до ухото на прослушващия. За разпознаването на улавяните звуци все пак е необходим определен опит.

 
 

 1.2. Демонтажни операции

В зависимост от това, дали лагерите, които се демонтират, ще бъдат използвани отново или не, демонтажните операции могат да бъдат извършвани по различни начини. В първия случай, след извършването им, както лагерите, така и детайлите, с които те контактуват, трябва да останат неповредени. Във втория случай, ако това е регламентирано в съответната технология, лагерите могат да бъдат разрушени, с което ще се облекчи демонтирането им без да се нанесат поражения на останалите детайли от възела.


 

 

ТРИЕРА ВАРНА ООД   Web Design by DaBlow